PRIVĀTUMA ATRUNA

 

Šī privātuma atruna nosaka mūsu privātuma praksi, saistībā ar www.mercesplash.com mājas lapu.

SIA ”mercesplash” mājas lapas www.mercesplash.com (turpmāk tekstā saukta Mājas lapa) apmeklētāju personas datu aizsardzību SIA”mercesplash” nodrošina atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

SIA ”mercesplash” ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā. Tomēr SIA ”mercesplash” nevar uzņemties atbildību par citām mājas lapām, uz kurām ir saites no SIA ”mercesplash” Mājas lapas.

Informācija, kas par apmeklētājiem tiek iegūta, izmantojot SIA”mercesplash” mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu.

Lai varētu nodrošināt pakalpojumus un izvērtēt nepieciešamību uzlabot Mājas lapas saturu un tā izvietojumu, SIA ”mercesplash” ir tiesīga par Mājas lapas apmeklētājiem apstrādāt informāciju, kas ietverta Mājas lapas piekļuves failos, piemēram, IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās sadaļas, u.c.

SIA ”mercesplash” mājas lapā izmanto sīkdatnes (cookies), kas nodrošina Mājas lapas plašākas izmantošanas iespējas. Atbilstoši izmantoto tehnoloģiju piedāvātajām iespējām var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, tomēr tas nav ieteicams, jo šādā gadījumā tiks samazinātas SIA "mercesplash" Mājas lapas izmantošanas iespējas.


0

Cart